02 Member

Lab. members in 2018

Boss:

 • TANGE Manabu

M2:

 • KOWA Tatsuya
 • NAKAMURA Hiroki
 • MINE Tomohiro

M1:

 • HATTORI Yoshinori
 • KURIBAYASHI Kosuke
 • KONO Aoshi
 • FURUNO Hiroya
 • Ahmed Azaiem Mohamed Ahmed Abdelghany

Undergraduates:

 • AOYAGI Kakeru
 • OKUDA Jioi
 • KAWASUZUKI Ryota
 • Nurin Syazwina
 • TSUKAGOSHI Takumi
 • TONE Naoki
 • TOYAMA Tetsuya
 • NAKAMURA Takahiro
 • Bo Yichao
 • HIRAI Toshiki